Chestionar Mindful Eating

Am fost informat cu privire la scopul chestionarului, am avut oportunitatea de a formula întrebări, particip la chestionar în mod voluntar, și mi-a fost adus la cunoștință dreptul de a mă retrage oricând din acest demers.